Slovenské Centrum Orgánových Transplantácií

 

 

POZOR !!! ZMENA TELEFÓNNYCH ĆÍSIEL

 

 

 

 

 

S C O T

 

 

 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita / SZU /

 Limbová12, 833 03 Bratislava

 

 Telefón : 02/59 37 04 30 | Fax : 02/59 37 07 46

e-mail: ncot2@ncot.sk

 

 

Posledná aktualizácia 18. január 2012

Stránky sú formátované pre rozlíšenie 1024x768